Pełnione funkcje

Od najmłodszych lat :)


2006-2008 - Przewodniczący Samorządu Szkolnego w Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej


2006-2009 - Prezes Ogólnopolskiego Klubu Młodych Architektów Krajobrazu


2007-2010 - Koordynator Targów Ogrodniczych "Twój Ogród" w Bielsku-Białej


2010 - 2012 - Przewodniczący Samorządu Studentów Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza


2009 - nadal - Producent Ogólnopolskich Zawodów Architektury Krajobrazu,
Organizator Zjazdów Szkół Średnich kształcących w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu


2010 - nadal - dyrektor Targów Ogrodniczych "Twój Ogród" w Bielsku-Białej


2010 - 2015 - członek założyciel, koordynator ds. inwestycji Komitetu Ratowania Starego Cmentarza Ewangelickiego w Bielsku-Białej, społeczny zarządca cmentarza


2014 - nadal - Właściciel - Agencja Promocji Krajobrazu


2015 - nadal - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ogrodniczych


2018 - nadal - pełnomocnik Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej ds. rewitalizacji cmentarza


Dariusz Gajny 2018 wszelkie prawa zastrzeżone